header image

Импланти

Предлагаме на пациентите ни импланти от италианската марка Isomed, одобрени от италианската асоциация към Ню Йоркския университет.

Кога имаме нужда от импланти ?

1. При единични или множество липсващи зъби можем да възтановим дъвкателната  функция, без да се налага да пилим здрави съседни зъби.

2. При неудобни протези. Под протезата се поставят два импланта. Чрез тях протезата се захваща и вече "не плува в устата".

Кога има риск ?
1.    При пациенти с оклузални проблеми, особено кръстосана захапка, бруксизъм ;
2.    При пациенти с лоша устна хигиена, пушачи;
3.    Пациенти на антикоагулантна терапия, алергии към лекарства, диабет и др.

Защо “Isomed” ?
1.Изомед изработва  технология за киселинно обработване на повърхността на имплантите , като се  създава допълнителна механична издържливост.

Това позволява, според клиничния случай , върху импланта да бъде поставена веднага конструкцията.

2.Изомед имплантите могат да се поставят без отваряне на лигавицата , двуетапно. На първия етап - импланта и след от 3-6 месеца е вторият, с поставяне на коронковата конструкция .

Какво трябва да знаем след имплантиране ?
1. Възможен е лек отток , който отминава за 1 – 2 дена ;

2. Трябва да се спазва строга хигиена . Тютюнопушенето , прекомерната  употреба на захарни изделия, бактериалната плака и използването на упойващи вешества имат вредни въздействия върху лигавицата и костите.

3. На всеки шест месеца е необходимо да се правят контролни прегледи.

Изпратете запитване