header image

Лечение на обратна захапка

При обратната захапка, долните зъби са пред горните. Обратната захапка може да се лекува с "Nite-Guide'' още в ранна детска възраст. Най-новият апарат на"Орто-т" е за възрастта 11-12 год.

Лекува ли "Орто-т" струпвания над 4мм?

Да, когато лечението започне в млечното съзъбие. С пробива на постоянните зъби се оформя захапката и правилното подреждане на зъбите. Ако лечението започне рано, се стимулира растежа на челюстта. Изчакването на пробива на зъбите, е предпоставка зъбите да не си намерят място, да се сгъстят, наклонят и да изтънее костта.

"Ortto-tain"и рецесии

Не. Рецесии могат да се получат когато струпванията на зъбите са над 4 мм- костта изтънява."Ortho-tain" лекува струпвания до 4мм.

Трябва ли да се продължи лечението с друг апарат след лечение с Ortho-T?

Параметрите на "Ortho-T" са точно определени. Ако деформацията отговаря на тях, не е необходимо използването на други системи.