header image

Има ли риск при прилагането на импланти?

При някой пациенти, които имат специфични заболявания, лоши навици и начин на живот, лечението с импланти се провежда по по-различен начин или най-малко следва да сме предварително запознати с вашите индивидуални особености, за назначим най-добрите за вас импланти. Така например едно от най-важните неща, които трябва да се предвидят е наличието на алергии, което би могло да осуети прилагането на импланти.

Кога имаме нужда от импланти?

Импланти се прилагат в тези случаи, при които се наблюдава липса на зъб или няколко зъба. Прилагането им в тези случаи е подходящо, защото подпомагат пациентите в нормалното им ежедневие, позволявайки да дъвчат безпроблемно. За прилагането им не се изисква изпиляване на съседни зъби. Имплантите заменят неудобните протези, затова са подходящи за прилагане и при по-възрастни пациенти.